Newsy rynkowe

Magellan pozyskał ponad 58 mln zł na bieżącą działalność

Opublikowano: 29 września 2014 o 07:49

Lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia Magellan przeprowadził emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej 58,3 mln zł na finansowanie bieżącej działalności.

Spółka wyemitowała 148 obligacji z dwuletnim terminem zapadalności, 325 obligacji z czteroletnim terminem zapadalności oraz 110 obligacji z pięcioletnim terminem zapadalności. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6-mies. powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje są niezabezpieczone.

Oferta została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej z mBankiem. Wartość zaciągniętych zobowiązań spółki na koniec czerwca wynosi 787 mln zł.