Newsy rynkowe

BOŚ wrócił na rynek z długoterminowymi papierami

Opublikowano: 29 września 2014 o 07:52

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował 83 tys. dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych serii R1 o łącznej wartości 83 mln zł. Celem emisji jest poprawa wskaźników ostrożnościowych w zakresie instrumentów kwalifikowanych do Tier 2 oraz zwiększenie skali działalności zgodnie ze strategią rozwoju BOŚ.

Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu. Nie podano wynegocjowanego poziomu.

Obligacje są niezabezpieczone. Obligacje serii R1 mogą być wprowadzone do ASO na Catalyst. Wartość nominalna i cena emisyjna każdej obligacji wynosi 1 tys. zł. Dniem wykupu obligacji jest 26 września 2024 roku.

W ostatnim czasie BOŚ uplasował dwie serie papierów zerokuponowych. Pod koniec sierpnia instytucja sprzedała 100 tys. krótkoterminowych obligacji serii KT.1.33 o wartości nominalnej 100 mln zł i cenie emisyjnej 985,21 zł każda. Dniem wykupu tych papierów jest 20 luty 2015 roku. Z kolei na początku września nabywców znalazło 135 tys. obligacji serii KT.1.34 o łącznej wartości nominalnej 135 mln zł z jednostkową ceną emisyjną 986,02 zł.