Newsy rynkowe

Work Service chce rosnąć w regionie dzięki przejęciom

Opublikowano: 30 września 2014 o 09:48

Firma z sektora human resources Work Service, który wprowadził na Catalyst obligacje serii R o wartości 25 mln zł, zapowiedział akwizycje w wysokomarżowych segmentach branżowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji.

Strategia akwizycyjna ma polegać na kontynuacji procesu ekspansji geograficznej oraz zakupu know-how w wybranych wysokomarżowych niszach na szybko rozwijającym się rynku usług personalnych w celu umocnienia pozycji lidera oraz wykorzystania efektów synergii sprzedażowych.

Spółka szczególności planuje sfinansować procesy przejęć firm z branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji, przy czym zarząd emitenta zainteresowany jest również zakupem spółek wyspecjalizowanych w dostarczaniu rozwiązań takich, jak leasing wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, e-commerce oraz payroll, które stanowić będą uzupełnienie oferty produktowej.

Jednocześnie 25 tys. obligacji serii R spółki o wartości nominalnej 25 mln zł trafiły do obrotu na rynku Catalyst. Papiery zostały wyemitowane w kwietniu. Oprocentowanie tych obligacji jest równe stawce WIBOR 6-mies. powiększoną o marżę 5,4%. Odsetki będą wypłacane w okresach 6-miesięcznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy po dacie emisji.