Newsy rynkowe

Best rusza z drugą publiczną ofertą obligacji detalicznych

Opublikowano: 1 października 2014 o 07:48

Od dziś do 14 października można zapisywać się na 500 tys. czteroletnich obligacji serii K2 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł jednej z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami – Best. Kolejna oferta publiczna przeprowadzana jest w ramach programu o łącznej wartości do 300 mln zł. Spółka planuje zwiększenie do 100% udziału w funduszu BEST II NSFIZ.

Obligacje serii K2 będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej wynoszącej 6,0% w skali roku. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji serii K2 wynosi 100 zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie papierów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Nowe obligacje mają zadebiutować na Catalyst 13 listopada.

Warto zaznaczyć, że zapisy można składać w placówkach DM mBanku, telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu (w tym poprzez usługę maklerską eMakler). Podobnie jak przy pierwszej emisji obligacji Best, obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów. Gdy łączna wartość zapisów przekroczy wartość oferty, terminy subskrypcji mogą zostać skrócone.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy istotne zwiększenie skali naszej działalności, głównie poprzez inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wyraźny wzrost średnich cen sprzedawanych wierzytelności, dlatego – choć uczestniczymy niemal we wszystkich znaczących przetargach – bardzo selektywnie podchodzimy do zakupów nowych portfeli. Jest to natomiast dobry moment na konsolidację Grupy Best. Planujemy zwiększenie udziału w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17% do 100% – zapowiada Krzysztof Borusowski, prezes emitenta.

BEST II NSFIZ to jeden z największych polskich funduszy sekurytyzacyjnych. Został utworzony w 2008 r. a w 2010 r. – jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny na polskim rynku – przeprowadził emisję obligacji, które następnie zadebiutowały na Catalyst. Od czterech lat fundusz publikuje regularnie sprawozdania finansowe. Na koniec I półrocza 2014 r. wartość aktywów netto BEST II NSFIZ wynosiła blisko 99 mln zł, z czego ponad 64 mln zł stanowił zakumulowany wynik z operacji z lat 2008-2014 (fundusz dotychczas reinwestował wszystkie zyski, nie dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych).

BEST II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI, a Best zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy.Udziały Grupy w funduszach BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%. Pozostałe udziały w BEST II NSFIZ są natomiast kontrolowane przez głównych akcjonariuszy spółki.

– W wyniku planowanej konsolidacji, struktura Grupy zostanie ona uproszczona i będzie bardziej transparentna, a jej wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę działalności. Po zwiększeniu udziału w BEST II NSFIZ do 100% fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją – wskazuje Borusowski.

Dodał, że podobną transakcję przeprowadzono pod koniec 2012 r., kiedy to przejęto od inwestorów zagranicznych 100% udziałów w BEST I NSFIZ. W ocenie prezesa krok ten istotnie przyczynił się do zwiększenia dynamiki rozwoju i wzrostu wyników Grupy w 2013.

Pierwsza oferta (seria K1) o wartości 45 mln zł została przeprowadzona w kwietniu, a liczba dostępnych wówczas obligacji została sprzedana już czwartego dnia subskrypcji.