Newsy rynkowe

Synthos uplasował obligacje o wartości 350 mln euro

Opublikowano: 2 października 2014 o 07:45

Wehikuł finansowy Synthos Finance AB (publ), z grupy chemicznej Synthos, wyemitował obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro.

Według wcześniejszych informacji, obligacje posiadają stałe oprocentowanie w wysokości 4% w skali roku, z odsetkami płatnymi w okresach półrocznych (w dniach 30 marca oraz 30 września), pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 30 marca 2015 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie 30 września 2021 r.

Obligacje zostały dopuszczone do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.

W celu przekazania środków z emisji obligacji, zarząd emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji wewnątrzgrupowych, które zostały objęte przez Synthos Finance AB (publ) i które stanowią niezabezpieczone obligacje imienne. Wartość nominalna obligacji wewnątrzgrupowych również wynosi 350 mln euro i odpowiada wartości nominalnej obligacji. Łączna cena emisyjna obligacji wewnątrzgrupowych to 344 mln euro.

Środki pozyskane z emisji obligacji wewnątrzgrupowych zostaną przeznaczone na spłatę obecnego zadłużenia grupy, pokrycie kosztów emisji obligacji oraz ogólne cele korporacyjne grupy.