Newsy rynkowe

Inter Cars ma program obligacji do 0,5 mld zł

Opublikowano: 6 października 2014 o 07:53

Dystrybutor części samochodowych Inter Cars ma umowę z mBankiem oraz Bankiem Handlowym na przeprowadzenie programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500 mln zł. Umowa programowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Według umowy programu emisji, będą to obligacje niezabezpieczone, uprawniające obligatariuszy wyłącznie do otrzymania świadczeń o charakterze pieniężnym. Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot.

Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji, takie jak wartość nominalna, cena emisyjna, liczba obligacji, próg emisji, data wykupu, oprocentowanie, będą każdorazowo ustalane w odpowiednich dokumentach emisyjnych.