Newsy rynkowe

Nanotel ma środki na budowę sieci światłowodów

Opublikowano: 6 października 2014 o 07:54

Spółka zajmująca się usługami budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła, Nanotel, przydzielił łącznie 3 tys. obligacji serii D o łącznej wartości 3 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 3 inwestorom.

Termin wykupu obligacji został określony przez spółkę na 7 stycznia 2015 r. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na dalszą realizację kontraktów, których przedmiotem jest budowa sieci światłowodowej w woj. lubelskim i podkarpackim.

Do końca III kwartału spółka zrealizowała budowy w zakresie przekraczającym 40% wartości kontraktów na rzecz Aeronaval de Construcciones e Instalationes SAU z siedzibą w Madrycie, których przedmiotem jest kompleksowa budowa sieci szerokopasmowych w województwie lubelskim.

Zgodnie z zapisami zawartych umów, po zakończeniu procedur odbiorowych, spółka otrzyma wynagrodzenie za zrealizowane już etapy budowy. W tym samym okresie zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją kontraktu na rzecz TK Telekom, a prace związane z kontraktami na terenie woj. podkarpackiego realizowane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac.