Newsy rynkowe

2C Partners emituje i wykupuje

Opublikowano: 6 października 2014 o 07:55

Firma zajmująca się restrukturyzacją i rewitalizacją nieruchomości mieszkalnych, 2C Partners, przeprowadził subskrypcję prywatną 3 tys. obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł. Stopa redukcji w zapisach wyniosła 4,4%. Papiery objęło 36 inwestorów. Firma planuje wprowadzić papiery do obrotu na rynku Catalyst.

Pod koniec wrześni 2C Partners wykupiła terminowo obligacje serii A oraz B. Łączna wartość wykupu wyniosła 2,65 mln zł. Obligacje serii B, których łączna wartość nominalna wynosiła 2 mln zł, były notowane na rynku Catalyst od kwietnia 2013 r. Natomiast obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł nie były notowane. Emitent wykupił całą emisję obligacji serii B oraz 13 sztuk obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 650 tys. zł. Przedterminowy wykup pozostałych obligacji serii A był prowadzony od grudnia 2013 r.

– Dzięki emisjom obligacji znacząco powiększyliśmy portfolio posiadanych nieruchomości. Pozwoli nam to zrealizować kilka bardzo ciekawych projektów inwestycyjnych w nadchodzących latach – mówi wiceprezes Michał Owsiewski.

W sierpniu emitent przeprowadził emisję obligacji serii F, z której pozyskał 1,5 mln zł. 2C Partners rozważa obecnie również możliwość pozyskania środków na dalszy dynamiczny rozwój poprzez emisję akcji. Zarząd liczy, że dzięki temu realne stałoby się osiągnięcie minimalnego progu kapitalizacji wynoszącego 12 mln euro, które umożliwiłby przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW. Obecnie trwają analizy możliwego harmonogramu prac nad zmianą rynku notowań.