Newsy rynkowe

Unidevelopment przekazał raport, giełda wznowiła obrót jego papierami

Opublikowano: 7 października 2014 o 07:39

Giełda wznowiła obrót obligacjami spółki deweloperskiej Unidevelopment. Wcześniej powodem czasowego zawieszenia było nieprzekazanie przez firmę raportu okresowego za pierwszą połowę roku 2014 w wyznaczonym terminie.

Spółka tłumaczy opóźnienie w opublikowaniu raportu problemami organizacyjno-technicznymi i zapowiedziała, że zostały podjęte stosowne działania celem wyeliminowania w przyszłości podobnych zdarzeń. Deweloper z grupy giełdowego Unibepu miał 13,55 mln zł przychodów w I połowie 2014 roku (19 mln zł rok wcześniej) i zysk netto na poziomie 1,12 mln zł (2,54 mln zł w I poł. 2013).

Unidevelopment wprowadził w połowie września na Catalyst papiery o wartości 20 mln zł. Są to zabezpieczone obligacje z 36 miesięcznym terminem zapadalności. Cena emisyjna jednego papieru wynosiła 1 tys. zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR 6-mies. powiększony o marżę 5% w skali roku. Unidevelopment nie określił celu emisji obligacji, ale charakter działalność wskazuje, że środki zostały wykorzystane na finansowanie realizacji mieszkaniowych inwestycji deweloperskich.