Newsy rynkowe

Coccodrillo spłaciło obligacje serii A

Opublikowano: 8 października 2014 o 07:49

Spółka CDRL, właściciel marki Coccodrillo, spłaciła obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 9,583 mln zł. Dzięki tym środkom spółka m.in. znacznie rozbudowała sieć sprzedaży. CDRL planuje jeszcze w październiku zadebiutować na rynku głównym warszawskiej giełdy.

W 2011 r. spółka wyemitowała obligacje serii A, które do września tego roku były notowane na rynku Catalyst. Spółka wykupiła papiery dłużne wykorzystując środki własne.

- Dzięki emisji obligacji pozyskaliśmy środki, które pozwoliły nam m.in. znacząco zdynamizować rozwój spółki. Staliśmy się też spółką notowaną na Catalyst, co było cennym doświadczeniem w kontekście planowanego przez nas wejścia na rynek główny GPW – powiedział prezes Marek Dworczak.

- CDRL generuje pozytywne wyniki finansowe i gotówkę. Dlatego byliśmy gotowi spłacić obligacje ze środków własnych jeszcze przed terminem. Wiązałoby się to jednak z dodatkowymi kosztami w postaci premii dla obligatariuszy – dodał wiceprezes Tomasz Przybyła.

Spółka zdobyła wiodącą pozycję na rynku polskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, a także działa w krajach poza Unią Europejską. Sklepy Coccodrillo znajdują się na czterech kontynentach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Chinach czy Brazylii.

W okresie kilku ostatnich lat sieć sklepów w ostatnim czasie regularnie rosła. Na koniec 2013 r. spółka miała 342 sklepów wobec 294 rok wcześniej oraz 234 w 2011 r. Od 2010 r. działa również sklep internetowy.

W I połowie 2014 r. Grupa CDRL zanotowała 71,7 mln zł przychodów oraz 6,1 mln zł zysku netto, wobec 65,4 mln zł przychodów i 0,8 mln zł straty w analogicznym okresie 2013 r.

W prospekcie spółka przedstawiła prognozę wyników na cały 2014 r. Zgodnie z nią skonsolidowany zysk netto wyniesie 10,868 mln zł i będzie wyższy o 258,2% od osiągniętego w poprzednim roku. Wynik EBITDA ma wzrosnąć o 81,3% do 18,448 mln zł a przychody o 7,2% rok do roku do 159,386 mln zł.