Newsy rynkowe

Ivopol z grupy Pagedu blisko rynku Catalyst

Opublikowano: 9 października 2014 o 07:55

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę, na mocy której 2360 obligacji serii A spółki Ivopol z siedzibą w Świlczy, o łącznej wartości nominalnej 2,36 mln zł, zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Na początku września GPW przydzieliła spółce Ivopol dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (Catalyst – Rynek obligacji GPW). Firma przeprowadziła ofertę papierów dłużnych w połowie bieżącego roku, ale póki co nie są znane publicznie jej szczegółowe parametry. Wcześniej zapowiadany był debiut na rynku Catalyst.

Ivopol, wchodzący w skład giełdowego holdingu Paged, zajmuje się wynajmem samochodów zastępczych pod marką Rent a Car Direct dla poszkodowanych po wypadkach i kolizjach komunikacyjnych, na podstawie przepisów które narzucają na ubezpieczyciela obowiązek zapewnienia samochodu z tytułu OC. Ivopol posiada osiem placówek regionalnych.

Działalność Grupy Paged skupia się na trzech segmentach biznesowych związanych z przemysłem drzewnym (sklejkowy, meblowy, handlowy), segmencie zarządzania wierzytelnościami (reprezentowanym przez Grupę DTP), segmencie związanym z zagospodarowaniem nieruchomości oraz na pozostałej działalności, w tym inwestycyjnej. W ostatnim czasie Paged uplasował obligacje na 70 mln zł.