Newsy rynkowe

Ghelamco Invest pozyskało 6,3 mln euro

Opublikowano: 13 października 2014 o 07:52

Wehikuł finansowy grupy deweloperskiej Ghelamco – Ghelamco Invest – przydzieliło 6.320 obligacji na okaziciela serii EA z łącznie 20 tys. oferowanych papierów o wartości nominalnej i emisyjnej 1 tys. euro każdy. Papiery objęło w subskrypcji prywatnej 29 podmiotów.

W ubiegłym tygodniu papiery dłużne serii PD Ghelamco Invest o łącznej wartości nominalnej 37,78 mln zł zadebiutowały na Catalyst. Do notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst weszło 3.778 obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda.

Pod koniec sierpnia spółka wyemitowała 3778 obligacji serii PD o łącznej wartości nominalnej 37,78 mln zł. Apetyty były większe, gdyż maksymalna pula obligacji oferowanych w emisji publicznej sięgała 10 tys. papierów o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł. Papiery kierowane były do inwestorów składających minimalny zapis na poziomie 0,5 mln zł. Nie podano szczegółowych parametrów oferty.

Deweloper realizuje gigantyczną budowę stołecznego wieżowca Warsaw Spire. Ponadto wchodzi również w segment komercyjny i m.in. z Polskimi Kolejami Państwowymi (PKP) ma zagospodarować teren warszawskiego Dworca Gdańskiego o szacowanej wartości inwestycji sięgającej nawet 1,5 mld zł.