Newsy rynkowe

Alior wykupił przedterminowo kolejną pulę papierów serii C

Opublikowano: 15 października 2014 o 07:44

Alior Bank wykupił 15,7 tys. obligacji serii C o łącznej wartości 15,7 mln zł. Średnia, czysta cena nabycia bez narosłych odsetek ważona wolumenem wyniosła 102,00 zł za 100 jednostek nominału. Nabyte obligacje zostaną umorzone.

Pod koniec września Alior Bank wykupił łącznie 95.900 swoich obligacji serii C celem ich umorzenia. Łączna wartość nominalna nabywanych obligacji wynosi 95,9 mln zł. Średnia cena nabycia ważona wolumenem wyniosła 101,65 zł za 100 zł nominału.

W połowie lutego 2012 roku Alior Bank wyemitował 8-letnie obligacje podporządkowane serii C o łącznej wartości 280 mln zł. Nabywcami obligacji zostały krajowe instytucje finansowe. Pierwotny dzień wykupu ustalono na 14 lutego 2020 r.

Jednocześnie w ostatnim czasie Alior wyemitował 321.700 obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości nominalnej 321,7 mln zł. Pozyskane środki instytucja może wykorzystać na sfinansowanie potencjalnej akwizycji. Ostatnio Alior przystąpił do rozmów na temat przejęcia Meritum Banku ICB.