Newsy rynkowe

Przydział obligacji KRUK S.A.

Opublikowano: 8 lipca 2011 o 10:36

Zarząd Kruk S.A. w dniu 05.07.2011 podjął uchwałę dotyczącą przydziału obligacji niezabezpieczonych serii I3. Wielkość emisji to siedemnaście milionów złotych. Obligacje będą zdematerializowane i wprowadzone na rynek Catalyst.

Spółka windykacyjna KRUK S.A. to obecnie największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Grupa KRUK S.A. posiada uprawnienia do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne. Spółka posiada również dobrze zorganizowany dział prawny zajmujący się inicjowaniem postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Źródło: KRUK S.A. – Raport bieżący 32/2011