Newsy rynkowe

Capital Park szykuje program publicznych emisji do 100 mln zł

Opublikowano: 16 października 2014 o 08:21

Deweloper powierzchni biurowych Capital Park złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt sporządzony w związku z publiczną ofertą obligacji. Program zakłada możliwość wyemitowania w jednej lub kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego podstawowego.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i zostanie ustalone w wysokości równej odpowiedniej stopie WIBOR powiększonej o marżę. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w okresach co 3 lub 6 miesięcy. W pozostałym zakresie sposób naliczania oprocentowania, data, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności będą określone w ostatecznych warunkach emisji danej serii obligacji. Termin wykupu obligacji nie będzie dłuższy niż trzy lata od dnia emisji danej serii obligacji.

Termin oraz zasady wykupu będą określone w ostatecznych warunkach emisji danej serii, które mogą również przewidywać wcześniejszy wykup obligacji na żądanie spółki lub obligatariusza. Obligacje nie będą zabezpieczone. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu w ramach platformy ASO Catalyst.

Obecnie deweloper realizuje biurowiec Royal Wilanów i szykuje się rozpoczęcia swojego sztandarowego projektu Art Norblin w Warszawie.