Newsy rynkowe

Kolejna emisja PCC Rokita zakończona redukcją zapisów

Opublikowano: 16 października 2014 o 08:22

PCC Rokita pozyskał łącznie 25 mln zł z oferty obligacji serii BB emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji. Oferta obejmowała 250 tys. sztuk pięcioletnich obligacji ze stałym oprocentowaniem 5,5% w skali roku.

Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich emisji, także tym razem popyt na obligacje PCC Rokita był większy od oferowanej ich liczby. Inwestorzy złożyli zapisy na łączną kwotę ponad 35 mln zł.

Przy przydziale spółka zaoferowała preferencyjne warunki dla inwestorów, którzy dwa lata temu wzięli udział w ofercie publicznej obligacji serii AA. W pierwszym etapie obligacje przydzielono bowiem tym inwestorom, którym 3 października 2012 r. zostały przydzielone obligacje serii AA. Otrzymali oni papiery serii BB w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba przydzielonych im obligacji serii AA, ale jednocześnie nie większej niż łączna ilość obligacji serii BB objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Na tym etapie przydzielono 118.838 obligacji.

W drugim etapie, obligacje przydzielono inwestorom nieposiadającym pierwszeństwa przy przydziale oraz pozostałym z grupy z pierwszeństwem, którzy złożyli zapisy na obligacje serii BB w ilości większej niż traktowana preferencyjnie. W tym przypadku przydział został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji – stopa redukcji wyniosła niemal 44%. Łącznie obligacje zostały przydzielone 375 inwestorom.

Zgodnie z dotychczasową strategią, obligacje PCC Rokita serii BB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.