Newsy rynkowe

CCC wchodzi dziś na Catalyst

Opublikowano: 16 października 2014 o 08:23

Operator sieci obuwniczej CCC wprowadzi w dniu dzisiejszym na rynek Catalyst 210 tys. obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł.

Jednocześnie dzień ostatniego notowania ustalono na 29 maja 2019 roku. W połowie czerwca CCC wyemitowało pięcioletnie obligacje w celu pozyskania środków na finansowanie rozwoju sieci sprzedaży oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną. Jednorazowy wykup według wartości nominalnej obligacji planowany jest na 10 czerwca 2019 r. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6-mies. powiększone o stałą marżę. Odsetki wypłacone są w okresach półrocznych. Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne od emitenta CCC.eu i Kirra Investment, której firma zostanie zmieniona na CCC Shoes & Bags.

W połowie maja CCC podpisało z mBankiem umowę programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500 mln zł. Program przewiduje wielokrotne emisje obligacji zwykłych i obligacji KDPW oraz obligacji wewnątrzgrupowych przez CCC i spółki „wewnątrzgrupowe”. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Obligacje emitowane w ramach programu mają być niezabezpieczone.

W latach 2014 i 2015 grupa CCC ma koncentrować się na powiększeniu powierzchni handlowej w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii oraz w Austrii, Słowenii, Chorwacji, Niemczech i Turcji. Kontynuacja ekspansji przełoży się na powiększenie łącznej powierzchni handlowej dwukrotnie, co oznacza przyrost netto o ok. 200 tys. m.kw.