Newsy rynkowe

Elemental Holding wyemitował obligacje na 50 mln zł

Opublikowano: 20 października 2014 o 08:33

Firma recyclingowa Elemental Holding wyemitowała trzyletnie obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 24 mln zł i pięcioletnie obligacje serii E o wartości 26 mln zł.

W ramach emisji obligacji serii D zostało wyemitowanych 2.600 papierów, a w ramach emisji obligacji serii E 2.400 papierów. Wartość nominalna i cena emisyjna każdej obligacji serii D i E wynosi 10 tys. zł. Cel emisji obligacji nie został oficjalnie określony, jednak spółka w ostatnim czasie prowadzi aktywną strategię przejęć w swojej branży w skali regionalnej.

Dzień wykupu obligacji serii D został wyznaczony na dzień 17 października 2017 roku. Dzień wykupu obligacji serii E został wyznaczony na dzień 17 października 2019 roku.
Oprocentowanie obligacji serii D i E jest zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6-mies. powiększoną o odpowiednią marżę. Obligacje serii D i E są emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami.

Wartość zaciągniętych przez emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 288,5 tys. zł. Firma podała, że perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia wynoszą natomiast 51 mln zł.