Newsy rynkowe

Zapisy w ostatnich dniach oferty Best zredukowane o 23,4%

Opublikowano: 22 października 2014 o 07:41

Zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji obligacji Best zostały zredukowane średnio o 23,4%. Wierzytelnościowa spółka dokonała przydziału obligacji detalicznych serii K2 o łącznej wartości 50 mln zł.

Podczas oferty prawidłowe zapisy złożyło 977 inwestorów na łącznie 529.060 obligacji. Ostatecznie obligacje serii K2 zostały przydzielone 975 inwestorom. Przewidywany termin debiutu obligacji serii K2 na rynku Catalyst to 13 listopada 2014 r.

Obligacje serii K2 to papiery czteroletnie, oprocentowane według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

- Zgodnie z zapowiedziami, pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszej grupy, w szczególności na zwiększenie udziału w funduszu Best II NSFIZ z obecnych 17% do 100%. Po sfinalizowaniu transakcji fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją, wzrośnie wartość aktywów Grupy Best oraz przejrzystość naszych sprawozdań finansowych, gdyż prezentowane w nich wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę naszej działalności – powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski.

Best II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Best TFI, a Best S.A. zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy. Udziały grupy Best w funduszach Best I NSFIZ, Best II NSFIZ i Best III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%.