Newsy rynkowe

Meritum Bank wyemitował papiery dłużne na 80 mln zł i zmienia właściciela

Opublikowano: 22 października 2014 o 07:42

Meritum Bank ICB uplasował emisję 8 tys. obligacji podporządkowanych serii C o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł.

Są to papiery ośmioletnie o wartości nominalnej 10 tys. zł każdy, o terminie wykupu przypadającym w dniu 21 października 2022 r. i oprocentowaniu zmiennym ustalanym jako WIBOR 6-mies. powiększonym o marżę w wysokości 410 pb, wynoszącym w pierwszym okresie odsetkowym 6,11%.

Zamiarem banku jest wprowadzenie obligacji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (Catalyst).

Co ciekawe, wczoraj Alior Bank poinformował, że zawarł z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł i umowę subskrypcji nowej emisji akcji serii H skierowanej do Innovy i WCP Coöperatief.