Newsy rynkowe

Robinson uplasował jedynie czwartą część oferowanej puli

Opublikowano: 22 października 2014 o 07:44

Emisja obligacji serii A spółki Robinson Europe doszła do skutku. Emitent dokonał przydziału 1.027 obligacji na łączną kwotę w wysokości ok. 1,03 mln zł.

Obligacje serii A będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Notowana na NewConnect spółka zajmująca się dystrybucją sprzętu wędkarskiego i sportowego oferowała w publicznej emisji do 4 tys. trzyletnich obligacji serii A o maksymalnej wartości do 4 mln zł.

Według wcześniejszych informacji, oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 3-mies. powiększony o 700 pkt. baz. w skali roku, a odsetki wypłacane będą kwartalnie. Obligacje będą zabezpieczone na znaku towarowym „Robinson” oraz akcjach spółki zależnej Outdoorzy.pl S.A. Według pierwotnych planów, pozyskany kapitał ma zostać przeznaczony na rozwój linii biznesowych.