Newsy rynkowe

Echo Investment uplasowało obligacje o wartości 50 mln zł

Opublikowano: 23 października 2014 o 12:19

Spółka zajmująca się działalnością deweloperską, dokonała wczoraj przydziału 500 tyś obligacji serii D. Papiery zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, skierowanego do inwestorów indywidualnych.
Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności spółki oraz jej rozwój.

Podczas 2-dniowej subskrypcji zapis na 715 596 obligacji złożyło 420 Inwestorów, wobec czego termin przyjmowania zapisów został skrócony a średnia stopa redukcji wyniosła 30 %.

Cena emisyjna obligacji to w zależności od dnia złożenia zapisu – od 100 do 100,01 zł, a wartość emisji (będąca iloczynem liczby przydzielonych obligacji i ceny emisyjnej j po jakiej zostały objęte) to 50 000 677,42 zł.
Obligacje oprocentowane są w oparciu o stopę WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 3,15 %. Dzień wykupu został ustanowiony na 20 kwietnia 2018 roku.

Emitent po rejestracji obligacji w KDPW złoży wniosek o dopuszczenie ich do obrotu na rynku Catalyst.