Newsy rynkowe

OT Logistics pozyskał 100 mln z emisji obligacji

Opublikowano: 21 listopada 2014 o 10:48

Powodzeniem zakończyła się emisja 4-letnich niezabezpieczonych obligacji OT Logistics, dzięki której spółka pozyskała 100 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na wykup zapadających 28 listopada obligacji serii A (60 mln zł) oraz na finansowanie dalszego rozwoju. Dzięki spłacie listopadowej serii, zwolnione zostanie jej zabezpieczenie m.in. w postaci Portu Miejskiego we Wrocławiu, który wg operatów szacunkowych jest wart 69,5 mln zł i w przyszłości ma być przeznaczony do sprzedaży.

Obligacje nowej serii zostały przydzielone zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjom, i mają trafić na Catalyst. Inwestorzy będą otrzymywać odsetki półrocznie – stawka to WIBOR 6M + marża 3,9%.

Dotychczas spółka wyemitowała poza wspominanymi jeszcze dwie serie, o wartości 30 mln zł i 5 mln EUR. Obie są notowane na Catalyst i mają zostać wykupione w lutym 2017 roku. Nie są zabezpieczone, co jednak – biorąc pod uwagę wartość pozyskanych środków, świadczyć może o dużym zaufaniu inwestorów wobec emitenta.

Obecnie OT Logistics posiada dominującą pozycję w transporcie śródlądowym w Polsce (80% udziału w polskim rynku) i środkowo-zachodnich Niemiec (50% udziału). Świadczy też usługi spedycji kolejowej i logistyki portowej. Jest właścicielem m.in. Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia, Portu Handlowego Świnoujście, Portu Miejskiego we Wrocławiu oraz Portu w Kołobrzegu, dzięki czemu posiada wysoką przewagę nad konkurencją.