Newsy rynkowe

Zakłady Mięsne Henryk Kania wyemitują obligacje pod wykup grudniowej serii

Opublikowano: 24 listopada 2014 o 10:57

Rusza emisja ZM Henryk Kania której głównym celem jest pozyskanie środków na wykup obligacji serii C zapadających 4 grudnia. Aby go osiągnąć, spółka musi pozyskać przynajmniej 20 mln zł. Całkowita wartość serii C wraz z odsetkami to 18,17 mln zł (17,7 mln wartość emisji + 0,39 mln odsetki brutto). Emitent celuje jednak w 45 mln, tak by móc zwiększyć jeszcze swój kapitał obrotowy.

Emisja nowej serii (D) będzie skierowana do inwestorów w drodze oferty prywatnej. Wykup nastąpi 26 listopada 2017 roku. Wartość nominalna obligacji wynosi 1 tys. zł. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, stawka to WIBOR3M + marża 4,75%. Biorąc pod uwagę aktualnie niskie stopy procentowe to na chwilę obecną daje ok. 6,75% w skali roku (zapadająca seria C – w ostatnim okresie odsetkowym oprocentowana jest 2 p.p. wyżej).

Papiery nie będą zabezpieczone, mają być wprowadzone do obrotu w ASO Catalyst.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 września to 278 mln zł. Wypracowany zysk netto w wysokości 19,9 mln zł, jest wynikiem dwukrotnie lepszym niż rok temu.