Newsy rynkowe

GC Investment w upadłości układowej

Opublikowano: 2 grudnia 2014 o 09:10

Sąd Rejonowy w Katowicach wydał dziś postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki z możliwością zawarcia układu, czyli w takim trybie o jaki wnioskował zarząd GC Investment.

Wierzyciele mają miesiąc na zgłoszenie swoich wierzytelności – od momentu kiedy ogłoszenie pojawi się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wnioski do sądu o ogłoszenie upadłości były złożone zarówno przez spółkę jak i wierzycieli – PKO BP oraz GEOCAD PUH.

Ogłaszając upadłość sąd wyznaczył na sędziego komisarza – SSR Joannę Knast, oraz nadzorcę sądowego – którym pozostał p. Michał Salej, sprawujący już od czerwca tymczasowy nadzór nad spółką. Postanowił także utrzymać zarząd własny spółki.

Dzięki takim postanowieniom sądu,  GC Investment planuje wznowić działania prowadzące do restrukturyzacji spółki, które pozwolą na odzyskanie pozycji na rynku nieruchomości.

Spółka na dzień 30 września z tytułu emisji papierów dłużnych posiadała zobowiązania w wysokości ok. 127 mln zł (większość z terminem spłaty krótszym niż 12 m-cy), przy 97-milionowym kapitale własnym. Przychody ze sprzedaży grupy w trzecim kwartale wyniosły 15,3 mln, a strata netto 4,2 mln zł.