Newsy rynkowe

Pocztowy wykupił papiery o wartości 60 mln zł

Opublikowano: 2 grudnia 2014 o 10:26

Bank Pocztowy wykupił dwie serie (D4 i D5) obligacji zerokuponowych o wartości 50 i 10 mln zł, które wyemitował na początku czerwca 2014 roku.

Obie emisje były przeprowadzone w ramach programu emisji krótkoterminowych obligacji. Ich cena emisyjna wynosiła 98 353 zł, wykup natomiast nastąpił po cenie nominalnej – 100 tys. zł.

Papiery nie były notowane na Catalyst. Znajdują się tam jednak trzy inne serie emitenta o łącznej wartości ponad 245 mln zł. Oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR6M i marże w wysokości 1,4-3,75%.

Bank Pocztowy realizuje obecnie cele które postawił sobie na lata 2014-2017. Jest to m.in. wzrost rentowność kapitału własnego – powyżej 15%, wzrost liczby prowadzonych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych do 1,5 mln, oraz zwiększenie efektywność działań. Dzięki przyjętej strategii, planuje w 2017 roku stać się liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej.