Newsy rynkowe

Kruk ma 35 mln z emisji prywatnej

Opublikowano: 12 grudnia 2014 o 09:19

Zarząd spółki windykacyjnej Kruk dokonał wczoraj przydziału 35 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda. Emisję zamknięto na kwotę 35 mln – czyli zgodną z założeniami z uchwały z połowy listopada.

Obligacje serii U3 zostaną wykupione dopiero za 6 lat, inwestorzy mogą liczyć na kwartalną wypłatę odsetek w wysokości stopy bazowej WIBOR3m powiększonej o 3,35 % marży. Jeżeli wskaźnik zadłużenia spółki wzrośnie powyżej 2,2, inwestorzy otrzymają 0,5 % więcej, a w przypadku późniejszego poprawienia tego wskaźnika do wartości poniżej lub równej 2,2 – marża zostanie obniżona o 0,5 %.

Na dzień 30 września wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wyniósł 1,2, jednak jak komunikuje spółka, będzie on wzrastał, m.in. za sprawą emisji publicznej która ruszy pewnie w przyszłym roku.

Aktualnie na Catalyst obecnych jest 11 serii emitenta, każda powyżej nominału, a  marże wynoszą od ok. 4 do 5 proc.