Newsy rynkowe

Robyg wykupi przed terminem kolejne 35 mln zł

Opublikowano: 15 grudnia 2014 o 09:33

Na 14 i 15 stycznia 2015 roku został wyznaczony termin wcześniejszego wykupu dwóch serii obligacji deweloperskiej spółki Robyg. To rok wcześniej niż pierwotnie ustalono w warunkach emisji.

Obligacje serii G i H zostały wyemitowane w styczniu 2013 roku, obie są notowane na Catalyst. Oprocentowane są wg stopy WIBOR6M + marża w wysokości 4,10% dla serii G i 4,90% dla serii H.

Dzień ustalenia praw do odsetek został wyznaczono na odpowiednio – 7 i 5 stycznia 2015 r. Obligatariuszom nie przysługują żadne dodatkowe świadczenia, gdyż zgodnie z warunkami emisji, minął już II i III termin płatności odsetek (gdyby wtedy emitent zdecydował się na wcześniejszy wykup, musiałby zapłacić 0,5% premii od każdej obligacji).

Decyzja o wcześniejszej spłacie jest  związana z zamiarem zwolnienia zabezpieczenia – nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku – Morenie. Spółka zamierza realizować tam dalsze etapy projektu deweloperskiego Słoneczna Morena.

22 grudnia spółka wykupi (również przed terminem) część obligacji serii E i całość serii F – o łącznej wartości 20 mln zł. Uwzględniając więc grudniowe i styczniowe wykupy, w obrocie na Catalyst pozostanie 5 serii o wartości 170 mln zł.  Należy się też spodziewać dopuszczenia do obrotu obligacji z ostatniej emisji emitenta na 60 mln zł.