Newsy rynkowe

Kerdos skończył emisję na 13,2 mln zł

Opublikowano: 15 grudnia 2014 o 21:15

Notowana na GPW spółka Kerdos Group (dawniej Hygienika) wyemitowała 13 224 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Środki chce przeznaczyć na refinansowanie wcześniejszych serii i kredytu obrotowego oraz na finansowanie dalszego rozwoju.

Obligatariusze którzy zdecydowali się na tę inwestycję, mogą liczyć na stały kupon w wysokości 8 % oraz kwartalną wypłatę odsetek. Całość wpłaconej wartości nominalnej dostaną natomiast po 36 miesiącach. Będą mieli też prawdopodobnie szanse obracać papierami na Catalyst.

Zabezpieczenie ma zostać ustanowione w wysokości do 180 % wartości emisji, na udziałach, które Kerdos posiada w spółce zależnej Dayli Polska.

Uchwała dot. emisji serii I przewidywała pozyskanie minimum 10 – jednak nie więcej niż 25 milionów zł. Sukces można więc uznać za połowiczny.

Od momentu przejęcia sieci drogerii Dayli, znacząco uległ zmianie profil działalności Kerdos Group. Ponad 60% przychodów całej grupy generuje aktualnie segment handlu detalicznego, a wskaźnik ten zapewne będzie rósł – dzięki powiększającej się liczbie nowych sklepów (obecnie 168 drogerii w całej Polsce – docelowo 224 w 2016 roku). Na początku grudnia, spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży części produkcyjnej biznesu, finalnie spółka zależna Mr House zmieni właściciela.