Newsy rynkowe

Fundusz Hipoteczny Dom zebrał 3,5 mln z emisji publicznej

Opublikowano: 18 grudnia 2014 o 09:37

Obligacje serii B – lidera na rynku hipoteki odwróconej w Polsce, zostały przydzielone 54 inwestorom, na łączną wartość 3 556 000 zł. To pół miliona powyżej progu minimalnego, celowano jednak w 10 mln, więc fakt wydłużenia terminu zapisów o tydzień, był prawdopodobnie walką o dojście emisji do skutku.

Oferowane papiery będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 8,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie a wykup nastąpi po 3 latach. Zabezpieczeniem jest poręczenie majątkowe Funduszu Hipotecznego Dom S.A., w wysokości 150% wartości emisji.

Środki uzyskane z emisji będą przeznaczone m.in. na budowę nowego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia, a w szczególności na wypłatę świadczeń dla seniorów, którzy podpisując umowę z Funduszem, przenoszą na niego własność swoich mieszkań.

W związku z ostatnimi zmianami w prawie dotyczącymi odwróconego kredytu hipotecznego, zarząd liczy na co raz większe zainteresowanie klientów jego usługami od początku 2015 roku.

- Obie regulacje gwałtownie przyspieszą rozwój rynku hipoteki odwróconej w Polsce dzięki zwiększeniu kluczowego dla Klientów poczucia bezpieczeństwa zawieranych umów. Wprowadzenie nadzoru nad podmiotami oferującymi usługę, stworzenie jasnych, jednolitych zasad i przejrzystości oferowaniu hipoteki odwróconej zlikwiduje jedną z podstawowych barier rozwoju rynku (…) Obecnie potencjalni klienci, oczekując na wejście w życie nowych przepisów, wstrzymują się z decyzją o zawieraniu umów. Jednak ze względu na brak oferty banków w najbliższych latach oraz wprowadzenie nadzoru KNF nad działalności funduszy hipotecznych, w tym Emitenta, oraz z uwagi na dominującą pozycję Emitenta na rynku (ponad 70% udział) możemy spodziewać się istotnego wzrostu popytu od nowego 2015 roku – podaje spółka w komunikacie.