Newsy rynkowe

PCZ pozyskał 10 mln zł, zapisy przekroczyły oferowaną pulę

Opublikowano: 22 grudnia 2014 o 09:46

Spółka medyczna PCZ S.A. dokonała przydziału 10 tys. niezabezpieczonych obligacji serii H, o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Oferta prywatna została przeprowadzona w dniach od 27 października do 17 grudnia. Inwestorzy którzy zapisali się ostatniego dnia, zostali zredukowani o średnio 23%. Obligacje finalnie objęło 41 osób fizycznych i 2 osoby prawne.

Oprocentowanie w pierwszym okresie wyniesie 9,4%. W kolejnych kwartałach wypłacana będzie stawka bazowa WIBOR3M powiększona o 5% marży – jednak jeśli WIBOR w danym okresie będzie niższy niż lub równy 4,4%, spółka wypłaci obligatariuszom łączne oprocentowanie równe także 9,4%. Wykup nastąpi 30 listopada 2017 roku.

Spółka już rozpoczęła starania o wprowadzenie obligacji na Catalyst, gdzie obecnie notowanych jest 6 serii na łączną kwotę 61,7 mln zł, a najbliższy wykup przypada za pół roku.

Grupa kapitałowa Polski Holding Medyczny PCZ działa na rynku już prawie 14 lat. Rok 2014 zamierza zakończyć z zyskiem netto w wysokości 11,7 mln zł (za rok 2013 wyniósł on 36,4 mln), oraz przychodami ze sprzedaży w wysokości 99,8 mln zł (przy 73,6 mln zł za rok poprzedni).