Newsy rynkowe

Rodan Systems i Hygienika dopięły oferty obligacji

Opublikowano: 19 sierpnia 2011 o 09:18

Producent oprogramowania Rodan Systems oraz producent artykułów higienicznych Hygienika dopięły w ostatnim czasie swoje emisje obligacji, pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynkach finansowych. Instrumenty dłużne obu giełdowych spółek mogą trafić na Catalyst.

Zarząd GPW już zdecydował o wprowadzeniu do obrotu na Catalyst 30 tys. dwuletnich obligacji notowanego na NewConnect Rodan Systems o wartości 100 zł każda. Łączna wartość nominalna tych papierów to 3 mln zł. Co ciekawe, inwestorzy nabyli instrumenty firmy pomimo, że nie określiła ona celu ich emisji.

Dniem wykupu obligacji jest 5 sierpnia 2013 r. Dniem ustalenia praw do należności głównej z tytułu posiadania obligacji będzie dzień 26 lipca 2013 r. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 800 punktów bazowych.

Tymczasem notowana na głównym rynku Hygienika przeprowadziła niepubliczną ofertę dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. W wyniku oferty zostało objętych 2.389 szt. obligacji za kwotę 2,389 mln zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 6M powiększonej o 7 % marży.

Celem emisji będzie finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.Obligatariuszom będą naliczane odsetki, należne w każdym roku za okresy: od 13 sierpnia do 12 luty i od 13 lutego do 12 sierpnia. Dniem Wykupu Obligacji będzie dzień 12 sierpnia 2013 rok.

Uchwała zarządu spółki przewidywała emisję łącznie do 5 tys. dwuletnich obligacji na okaziciela serii A. Oprocentowanie obligacji serii A będzie oprocentowaniem zmiennym. Firma będzie rozważała wprowadzenie instrumentów do obrotu na Catalyst. Oferującym Obligacje Serii A jest DM Capital Partners.