Newsy rynkowe

Sygnity planuje emisje obligacji na 100 mln zł

Opublikowano: 23 sierpnia 2011 o 11:18

W dniu 29 sierpnia, podczas NWZA firmy informatycznej Sygnity, akcjonariusze zdecydują w sprawie przeprowadzenia przez spółkę programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln zł. Według informacji spółki, Program Emisji Obligacji będzie jednym z kluczowych elementów stworzenia optymalnej i elastycznej struktury finansowania jej planów inwestycyjnych i rozwojowych.

Emisje obligacji posłużą w szczególności finansowaniu inwestycji w rozwój nowych produktów i usług, które mają zwiększyć przewagę konkurencyjną spółki na rynku, a także finansowaniu potencjalnych akwizycji w atrakcyjnych i wysokorentownych, produktowych lub geograficznych, segmentach rynku.

Zgodnie z projektami uchwał Sygnity planuje emisje w ramach różnych serii obligacji krótkoterminowych lub średnioterminowych. Emisje będą dokonywane w okresie 3 lat od daty zawarcia umów z domami maklerskimi lub bankami, jednak nie dłużej niż do 31 października 2014 r.

Obligacje wyemitowanie w ramach programu będą obligacjami na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1 tys. zł lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w złotych.
Obligacje będą niezabezpieczone i nie będą obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.