Szczegóły oferty niepublicznej Capital Partners S.A.

Oferta niepubliczna

Capital Partners S.A.

Przedmiotem działalności są inwestycje kapitałowe oraz usługi doradztwa w zakresie fuzji i przejęć, finansów spółek i restrukturyzacji.

CapitalPartners
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 0% jednorazowo 1 miesiąc 28 lipca 2010 6 000 000 zł 100 000 zł 100 000 zł
 • Emitent: Capital Partners S.A. – www.c-p.pl
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 0%
 • Okres do wykupu: 1 miesiąc
 • Termin wykupu obligacji: 28.07.2010
 • Data emisji: 28 czerwca 2010r
 • Wartość emisji: 6 000 000zł
 • Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje niezabezpieczone, zerokuponowe (rozliczne w różnicy ceny obligacji
 • Cel emisji Obligacji: Sfinansowanie objęcia akcji w Spółce PLASTICS KM S.A. PLASTICS KM S.A. jest spółką celową w 100% zależną od Capital Partners S.A. powołaną do realizacji projektu inwestycyjnego w branży produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Wartość nominalna i cena emisyjna: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000 zł a łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 5.940.000 zł . Cena emisyjna to 99.000 zł.
 • Minimalny zapis: 100.000zł
 • Termin zapisów: 28.06.2010