Szczegóły oferty niepublicznej Odlewnia Żeliwa S.A.

Oferta niepubliczna

Odlewnia Żeliwa S.A.

Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu produkuje łączniki z żeliwa ciągliwego oraz odlewy maszynowe wykonywane na indywidualne zamówienia klientów z różnego rodzaju żeliw

Odlewnia Żeliwa
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR3M + 7% kwartalnie 36 miesięcy 5 lutego 2015 30 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
 • Emitent: Odlewnia Żeliwa S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 7%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 5 lutego 2015
 • Wartość emisji: 30.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomościach
 • Cele emisji: Spłata zobowiązań, pozyskanie środków na kapitał obrotowy
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 02 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu produkuje łączniki z żeliwa ciągliwego oraz odlewy maszynowe wykonywane na indywidualne zamówienia klientów z różnego rodzaju żeliw