Szczegóły oferty niepublicznej 2C Partners Sp. z o.o.

Oferta niepubliczna

2C Partners Sp. z o.o.

Podstawowa działalność spółki polega na restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych. Dotyczy ona aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych.

2CPartners
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + marża kwartalnie 30 miesięcy 30 września 2014 2 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
 • Emitent: 2C Partners Sp. z o.o.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + marża:
  • 8,5% – w okresie od daty przydziału Obligacji do zakończenia okresu odsetkowego, w którym zostało ustanowione zabezpieczenie
  • 7,0% – w okresach odsetkowych po ustanowieniu zabezpieczenia
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 30 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 30 września 2014
 • Wartość emisji: 2.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomościach o wartości co najmniej 2,4 mln zł.
 • Cel emisji: sfinansowanie nabycia nieruchomości położonej na ulicy Śmiałej 77 w Warszawie lub innej nieruchomości o podobnym do niej charakterze i wartości, na której Emitent mógłby zrealizowad proces jej restrukturyzacji.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 28 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka zajmuje się restrukturyzacją nieruchomości mieszkalnych, w szczególności kamienic. Restrukturyzacja dotyczy aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych. Aktualnie wraz ze spółką powiązaną kapitałowo prowadzą inwestycje na terenie Warszawy, Sopotu i Gliwic.