Szczegóły oferty niepublicznej Admiral Boats S.A.

Oferta niepubliczna

Admiral Boats S.A.

Admiral Boats to dynamicznie rozwijający się producent łodzi.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

AdmiralBoats
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR3M + 7,2% kwartalnie 36 miesięcy 16 kwietnia 2015 6 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
 • Emitent: Admiral Boats S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7,2%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 16 kwietnia 2015
 • Wartość emisji: 6.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Poręczenie głównego akcjonariusza, który dodatkowo podda się rygorowi egzekucji w trybie art 777 § 1 pkt 5 KPC
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 16 kwietnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest prężnie rozwijającym się producentem i dystrybutorem łodzi. Spółka eksportuje 99% łodzi do Europy Zachodniej, a w szczególności do Holandii, Niemiec i Norwegii. Wszystkie łodzie posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą (Polski Rejestr Statków). Dodatkowo Spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi. Wyroby Spółki cechuje wysoka jakość, bezpieczeństwo i konkurencyjna cena. W 2011 r. Spółka miała w ofercie ponad 20 modeli łodzi. W 2012 r. oferta zostanie poszerzona do 45 modeli.