Szczegóły oferty niepublicznej Nettle S.A.

Oferta niepubliczna

Nettle S.A.

Spółka Specjalizuje się w pełnym outsourcingu procesu zarządzania należnościami. Prezentuje nowoczesne podejście i autorskie rozwiązania (także informatyczne), działając w sektorze BPO (Business Process Outsourcing).

Nettle
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 8% półrocznie 24 miesiące 28 kwietnia 2014 5 000 000 zł 1 000 zł 20 000 zł
 • Emitent: Nettle S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 8%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 28 kwietnia 2014
 • Wartość emisji: 5.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: pozyskanie środków na realizację strategicznych projektów Spółki oraz sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 20.000 zł
 • Termin zapisów: 26 kwietnia 2012 roku
 • Termin wpłat: 27 kwietnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka Specjalizuje się w pełnym outsourcingu procesu zarządzania należnościami. Prezentuje nowoczesne podejście i autorskie rozwiązania (także informatyczne), działając w sektorze BPO (Business Process Outsourcing).