Szczegóły oferty niepublicznej Kuźnia Jawor S.A.

Oferta niepubliczna

Kuźnia Jawor S.A.

Firma z ponad 110-cio letnią tradycją i doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości odkuwek matrycowych. Strategią firmy jest dynamiczny rozwój oraz aktywna obecność na rynku krajowym i zagranicznym.

KuzniaJawor
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + 6,8% kwartalnie 36 miesięcy 14 maja 2015 20 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
 • Emitent: Kuźnia Jawor S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,8%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 14 maja 2015
 • Wartość emisji: 20.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Hipoteki do kwoty równej co najmniej 150% wartości emisji na nieruchomościach, poręczenie spółki Gwarant Grupa Kapitałowa S.A.
 • Cel emisji: pozyskanie środków na kapitał obrotowy oraz uregulowanie zobowiązań cywilno-prawnych.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 11 maja 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: firma z ponad 110-cio letnią tradycją i doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości odkuwek matrycowych. Strategią firmy jest dynamiczny rozwój oraz aktywna obecność na rynku krajowym i zagranicznym.