Szczegóły oferty niepublicznej Navi Group S.A.

Oferta niepubliczna

Navi Group S.A.

NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.

NaviGroup
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
G zmienne, WIBOR3M + 7,5% kwartalnie 18 miesięcy 15 listopada 2013 5 000 000 zł 1 000 zł 100 000 zł
 • Emitent: Navi Group S.A.
 • Seria: G
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 15 listopada 2013
 • Wartość emisji: 5.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 100.000 zł
 • Termin zapisów: 17 maja 2012 roku
 • Termin wpłat: 18 maja 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.