Szczegóły oferty niepublicznej Invista S.A.

Oferta niepubliczna

Invista S.A.

W skład Grupy Kapitałowej Invista wchodzą spółki Invista S.A. oraz Invista Dom Maklerski S.A.

Invista
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + 7% kwartalnie 36 miesięcy 18 czerwca 2015 13 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
 • Emitent: Invista S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 18 czerwca 2015
 • Wartość emisji: 13.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Hipoteka na nieruchomości o wartości 26 931 300 zł
 • Cel emisji: pozyskanie środków na realizację strategicznych projektów Spółki oraz sfinansowanie bieżącej działalności Spółki zgodnie przyjętą strategią działalności.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 15 maja 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: W skład Grupy Kapitałowej Invista wchodzą spółki Invista S.A. oraz Invista Dom Maklerski S.A.; działalność spółki koncentruje się na kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie: oferowania instrumentów finansowych, zmian struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych, zagadnieniach z wiązanych z taką strukturą lub strategią, doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.