Szczegóły oferty niepublicznej Wittman Sp. z o.o.

Oferta niepubliczna

Wittman Sp. z o.o.

Wittman Sp. z o.o. to spółka z ponad 8-letnią historią, od 2011 r. prowadzi działalność w zakresie realizacji inwestycji w obszarze nieruchomości komercyjnych.

Wittman
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + 7,85% kwartalnie 24 miesiące 25 sierpnia 2014 4 500 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
 • Emitent: Wittman Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7,85%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 25 sierpnia 2014
 • Wartość emisji: 4.500.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka do 120% wartości emisji
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 24 sierpnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Wittman Sp. z o.o. to spółka z ponad 8-letnią historią, od 2011 r. prowadzi działalność w zakresie realizacji inwestycji w obszarze nieruchomości komercyjnych. Spółka podjęła współpracę z właścicielem największej w Polsce sieci dyskontów Biedronka, który będzie jej głównym odbiorcą.