Szczegóły oferty niepublicznej BM Medical S.A.

Oferta niepubliczna

BM Medical S.A.

BM Medical S.A. to spółka publiczna notowana na rynku NewConnect.

BMMedical
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + marża kwartalnie 24 miesiące 24 miesiące 4 500 000 zł 1 000 zł 30 000 zł
 • Emitent: BM Medical S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7% (do czasu ustanowienia zabezpieczenia marża +1%)
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 29 sierpnia 2014
 • Wartość emisji: 4.500.000zł
 • Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na ruchomościach oraz nieruchomościach do 200% wartości emisji.
 • Cel emisji: Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zakup udziałów w spółce Polfa Sp. z o.o.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 30.000 zł
 • Termin zapisów: 29 sierpnia 2012 roku
 • Termin wpłat: 30 sierpnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: BM Medical S.A. to spółka publiczna notowana na rynku NewConnect. Powstała jako wynik poszukiwań urządzeń medycznych, które przynoszą skuteczność i komfort codziennego podawania insuliny przez osoby cierpiące na cukrzycę. Spółka selekcjonuje najlepsze i najnowocześniejsze urządzenia medyczne dla diabetyków. Każdy z produktów w portfolio jest sprawdzony i przebadany naukowo, posiada rekomendacje międzynarodowe i jest wprowadzany do obrotu na rynkach zagranicznych.