Szczegóły oferty niepublicznej Eurocent S.A.

Oferta niepubliczna

Eurocent S.A.

Eurocent S.A. to dynamicznie rozwijającą się instytucja finansowa specjalizująca się przede wszystkim w dostarczaniu produktów finansowych, takich jak pożyczki gotówkowe z obsługą w domu, przeznaczonych dla Klientów indywidualnych.

Eurocent
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7% półrocznie 24 miesiące 28 lutego 2015 2 500 000 zł 1 000 zł 30 000 zł
 • Emitent: Eurocent S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 7%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 28 lutego 2015
 • Wartość emisji: 2.500.000 zł
 • Zabezpieczenie: Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania
  Cywilnego i Oświadczenie o poręczeniu
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 30.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 28 lutego 2013r.
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Eurocent S.A. to dynamicznie rozwijającą się instytucja finansowa specjalizująca się przede wszystkim w dostarczaniu produktów finansowych, takich jak pożyczki gotówkowe z obsługą w domu, przeznaczonych dla Klientów indywidualnych.