Szczegóły oferty niepublicznej PPHU VIG Sp. z o.o.

Oferta niepubliczna

PPHU VIG Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VIG" Sp. z o.o. powstało w 1989 roku jako firma zajmująca się przede wszystkim dostawami materiałów i komponentów dla branży hutniczej odlewniczej i górniczej. Znaczny rozwój jak i oczekiwania rynku spowodowały, że z początkiem roku 2004 w ramach szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska, emitent opracował technologie recyklingu i odzysku różnego rodzaju odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.

VIG
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B stałe, 12% kwartalnie 24 miesiące 8 maja 2015 3 000 000 zł 1 000 zł 30 000 zł
 • Emitent: PPHU VIG Sp. z o.o.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: stałe, 12%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 8 maja 2015
 • Wartość emisji: 3.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: zastaw na udziałach, możliwe przeniesienie na hipotekę na nieruchomościach
 • Cel emisji: Pozyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki oraz na:
  • Finansowanie realizacji kontraktu związanego z zaprojektowaniem i wykonaniem rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini,
  • Zakup maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane przy realizacji kontraktów likwidacji szkód w środowisku m.in. kontraktu w Trzebini
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 30.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 8 maja 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VIG” Sp. z o.o. powstało w 1989 roku jako firma zajmująca się przede wszystkim dostawami materiałów i komponentów dla branży hutniczej odlewniczej i górniczej. Znaczny rozwój jak i oczekiwania rynku spowodowały, że z początkiem roku 2004 w ramach szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska, emitent opracował technologie recyklingu i odzysku różnego rodzaju odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.