Szczegóły oferty niepublicznej Kruk S.A.

Oferta niepubliczna

Kruk S.A.

Jedna z największych firm działających w branży windykacyjnej w Polsce.

Kruk
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
R1 zmienne, WIBOR3M + 4,2% kwartalnie 48 miesięcy 20 maja 2017 20 000 000 zł 1 000 zł 100 000 zł
 • Emitent: Kruk S.A.
 • Seria: R1
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4,2%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 48 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 20 maja 2017r.
 • Wartość emisji: 20.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: Finansowanie nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej KRUK S.A. lub refinansowanie zadłużenia spółki.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 100 000zł
 • Termin zapisów: 20 maja 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Jedna z największych firm działających w branży windykacyjnej w Polsce. Firma działa na rynku od 1998 roku. Grupa Kapitałowa KRUK stoi na straży norm społecznych i prawnych, które nakazują regulować swoje zobowiązania. Rozwój opiera na innowacyjności, profesjonalizmie działania oraz wiarygodności.