Szczegóły oferty niepublicznej Ferratum Capital Poland

Oferta niepubliczna

Ferratum Capital Poland

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. to spółka celowa Grupy Kapitałowej świadczącej usługi polegające na udzielaniu kredytów konsumenckich oraz mikropożyczek.

Ferratum
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B1 zmienne, WIBOR6M + 6,5% półrocznie 24 miesiące 18 czerwca 2015 20 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
 • Emitent: Ferratum Capital Poland
 • Seria: B1
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 6,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 18 czerwca 2015r.
 • Wartość emisji: 20.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 50 000zł
 • Termin zapisów: 17 czerwca 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. to spółka celowa Grupy Kapitałowej świadczącej usługi polegające na udzielaniu kredytów konsumenckich oraz mikropożyczek.