Szczegóły oferty niepublicznej Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.-A.

Oferta niepubliczna

Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.-A.

Grupa spółek zajmujących się kompleksową obsługą wierzytelności w tym zakup, obsługa, outsourcing, jak również świadczeniem usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami.

DebtTradingPartners
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR3M + 6,5% kwartalnie 36 miesięcy 18 czerwca 2015r 30 000 000 zł 1 000 zł 100 000 zł
 • Emitent: Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.-A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 18 czerwca 2015r.
 • Wartość emisji: 30.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Zbiór rzeczy ruchomych.
 • Cele emisji: nabycie przez Emitenta nowych portfeli wierzytelności z sektorów bankowego,
  telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej w ramach prowadzonej działalności zarządzania portfelem wierzytelności; objęcie certyfikatów funduszu sekurtyzacyjnego
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 100 000zł
 • Termin zapisów: 20 sierpnia 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Grupa kapitałowa DTP działa na rynku od 2007r. Jest grupą spółek zajmujących się kompleksową obsługą wierzytelności w tym zakup, obsługa, outsourcing, jak również świadczeniem usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami.