Szczegóły oferty publicznej Marvipol S.A.

Oferta publiczna

Marvipol S.A.

MARVIPOL S.A. warszawski deweloper, realizujący znane i prestiżowe apartamenty oraz mieszkania o podwyższonym standardzie, w najlepszych lokalizacjach stolicy. Spółka dostarcza na rynek również powierzchnie usługowe jak i biurowe.

Marvipol
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D zmienne, WIBOR3M + 4,29% kwartalnie 36 miesięcy 16 września 2014 50 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
 • Emitent: Marvipol S.A.
 • Seria: D
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+4,29%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 16 września 2014
 • Wartość emisji: 50.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Obligacje zamienne na akcje co 6 miesięcy od daty emisji: w pierwszym roku – 11zł; w drugim roku – 12zł; w trzecim roku – 13zł
 • Cel emisji: Zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 210 000zł
 • Termin zapisów: do 15 września 2011 roku
 • Termin wpłat: do 15 września 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Obecnie działalność Grupy Marvipol koncentruje się na trzech segmentach branżowych: działalności deweloperskiej, sprzedaży samochodów oraz działalności myjni samochodowych. Emitent z powodzeniem uzyskuje finansowanie bankowe dla realizacji swoich projektów. Realizacja wielu inwestycji oraz terminowa spłata kredytów sprawiły, że Marvipol jest darzony zaufaniem.