Szczegóły oferty publicznej OT Logistics SA

Oferta publiczna

OT Logistics SA

Grupa OT Logistics to jeden z europejskich liderów w branży transportu śródlądowego. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych.

Logo OT Logistics SA
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
E stałe, 5,4% kwartalnie 36 miesięcy 27 lipca 2018 10 000 000 zł 1000 zł 5 000 zł
 • Emitent: OT Logistics S.A.
 • Seria: E
 • Oprocentowanie: stałe 5,4% w skali roku
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 27 lipca 2018
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 5000 zł
 • Termin zapisów: 27 lipca – 14 sierpnia 2015 roku
 • Catalyst:
 • Informacje dodatkowe: Grupa OT Logistics to jeden z europejskich liderów w branży transportu śródlądowego. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych. Spółka dominująca – OT Logistics SA – od lipca 2013 roku jest obecna rynku głównym warszawskiej giełdy. Grupa dysponuje około 800 jednostkami pływającymi o łącznej ładowności ponad 325 tysięcy ton. W Polsce ma około 80 procent rynku żeglugi śródlądowej, a we wschodnich Niemczech około połowę.